Blackjack kortspill

Blackjack er et populært spill som passer for mellom 2 og 7 spillere. Selv om det er flere spillere forgår spillet bare mellom spillerne og banken, ikke mellom spillerne. Som regel spilles det med mellom 4 og 8 kortstokker, men det er fullt mulig å spille med bare 1. Dette er et kortspill som er enkelt å lære, men samtidig kan man blir en langt bedre spiller ved å kjenne til statistikk og sannsynlighet. Optimal Blackjack strategi kan gi deg en bedre edge mot huset, det finnes ikke noen strategi som gir deg bedre edge enn huset.

 • 25 gratisspinn uten innskudd
 • Live casino bonus opptil 1000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

 • Live casino bonus opptil 5000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

 • Live casino bonus opptil 3000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

Blackjack kortspill

Blackjack er en variant av spillet som kalles for Twenty-One eller Tjueett på norsk, det er også likt Vingt et Un og Pontoon som begge er varianter av det samme spillet. Blackjack er sammen med Baccarat kortspill de mest populære casino kortspillene som finnes. Det er Tjueett som er det originale spillet. Dette spillet er først kjent i en bok skrevet av Miguel de Cervantes. Boken ble skrevet mellom 1601 og 1602, noe som gjør dette til et veldig gammelt spill.

 • 25 gratisspinn uten innskudd
 • Live casino bonus opptil 1000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

 • Live casino bonus opptil 5000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

 • Live casino bonus opptil 3000 kr
 • Stort spillutvalg
 • VISA, MasterCard, Revolut, MiFinity, krypto


18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no

Blackjack kortspill – målet

Målet med Blackjack er forholdsvis enkelt. Spillet handler om å få den beste hånden som har en verdi så nær eller på 21 poeng som mulig uten å ha mer poeng enn 21, samtidig som den må være bedre enn dealerens hånd. Det er tre ulike måter å vinne på:

 • Få 21 poeng på de 2 første kortene, Blackjack, uten at dealer får Blackjack
 • Få en endelig poengsum som er høyre enn dealers poengsum uten å få mer enn 21 poeng
 • La dealer trekke kort til dealer har mer enn 21 poeng på sin hånd

Blackjack regler

I Tjueett er det en person som har bankposisjonen fast. Det er denne spillerne spiller mot. Banken eller dealer starter med å stokke kortstokkene. Normalt brukes det 8 kortstokker på for eksempel live casino på nett. Etter at kortstokkene er stokket begynner dealer med å dele ut et kort til hver av spillerne fra venstre mot høyre, dette fortsetter til alle spillerne har to kort hver, til slutt deler dealer ut et synlig kort til seg selv.

I noen varianter kan dealer umiddelbart trekke sitt andre kort som ikke er synlig for andre enn dealer. I andre varianter må spillerne gjøre sine innsatser og valg etter at dealer har trukket sitt første synlige kort.

Dealer kan ikke gjøre frie valg i spillet. Dealer må følge visse regler som avgjør om dealer skal stå eller trekke nytt kort. Som regler må dealer stå dersom hånden er verdt 17 eller mer, mens dealer må trekke et nytt kort dersom hånden er verdt 16 eller mindre. I enkelte varianter må dealer også trekke et nytt kort dersom dealer får Soft 17. (Soft betyr at det ene kortet på hånden er en A som kan være verdt både 1 og 11).

Spillers valgmuligheter

Spillerne har 5 valgmuligheter og det er selvsagt viktig å kjenne til hvordan disse fungerer. Spesielt viktig er det dersom du ønsker å spille med optimal Blackjack strategi. Her vil du få en innføring i hvilke valgmuligheter spillerne har, mens du kan lese mer om optimal Blackjack strategi nederst i artikkelen.

Hit – hit betyr at spilleren trekker et nytt kort til hånden sin. Dette kan signaliseres til dealer ved skrape kortet mot bordet, banke i bordet med en finger eller vinke til seg.

Stand – eller stå betyr at spilleren ikke trekker nytt kort eller gjør andre valg. Dette kan signaliseres ved å legge kortene under chips som er innsatsen for spillrunden.

Double down – double down betyr at spilleren dobler sin innsats, samtidig som han begrenser seg til å kun trekke ett nytt kort. Du kan signalisere dette ved å plassere dine chips for den nye innsatsen utenfor betting box og peke på innsatsen med 1 finger.

Split – dersom de to første kortene en spiller får tildelt på hånden er like kan spilleren velge å splitte kortene. Deretter vil spilleren få tildelt to ny kort, ett til hvert av kortene som ble splittet, og sitter dermed med to hender. Innsatsen fortsetter med initiell innsats på begge hender. Spiller kan nå spille videre som vanlig. Split signaliseres ved å plassere den nye innsatsen utenfor betting box samtidig som spilleren signaliserer ved å forme to fingre som en V.

Surrender – surrender eller å kaste seg betyr rett og slett at spilleren gir seg. Ved å gjøre dette går innsatsen tapt og ingen andre valg er mulig. Det er ingen tegn som signaliserer dette, og det gis beskjed til dealer ved å si surrender.

Insurance

Insurance er et side bet som er tillatt i enkelte varianter av Blackjack. I tilfeller hvor dealer får en synlig A vil spillerne få tilbud om insurance. Dersom dealer har Blackjack vil insurance betale 2 til 1, mens insurance går tapt dersom dealer ikke har Blackjack.

I det lange løp får insurance bets med tap, men dersom spilleren har Blackjack kan han sikre seg even money ved at innsatsen tilbakebetales om han brukes insurance. Insurance er også negativt korrelert med de andre innsatsene i spillet, så insurance kan sikre mindre variasjon i utbetalinger.

Odds og kortstokker

Som i andre casino kortspill er det huset som har best edge. Hvor stor denne er avhenger av flere faktorer. Selvsagt avhenger det mye av spilleren, og om spilleren bruker optimal Blackjack strategi i sitt spill. Men, det er også viktig hvor mange kortstokker som brukes. I tabellen til høyre kan du se hvor stor edge huset har med ulike antall kortstokker.

Denne edgen avhenger av at spilleren bruker optimal Blackjack strategi i sitt spill. Uten denne strategien vil huset ha en bedre edge.

KortstokkerEdge
1 kortstokk0,17 %
2 kortstokker0,46 %
4 kortstokker0,60 %
6 kortstokker0,64 %
8 kortstokker0,65 %

Varianter

No post found

Optimal Blackjack strategi

Ved å bruke optimal Blackjack strategi kan du forbedre din sjanse til å vinne i Blackjack når du for eksempel spiller på VIP casino bonus. Huset vil fortsatt ha best edge, men med optimal Blackjack strategi kan du øke din edge betraktelig.

Forkortelsene i oversiktene er som følger:

 • S: Stand
 • H: Hit
 • Dh: Double, dersom det ikke er lov med double benyttes hit
 • DS: Double, dersom det ikke er lov med double benyttes stand
 • SP: Split
 • SU: Surrender, dersom det ikke er lov med surrender benyttes hit

Du kan trykke på bildene for å se dem i større versjoner. Bildene åpner seg i en ny fane.

Hard hånd

Tabellen til høyre viser i kolonne (vertikal) verdien til spillerens hånd. Den øverste horisontale rekken med tall viser hvilket hvilket synlige kort dealer har. For å finne hvilket trekk som gir optimal Blackjack strategi går du til det feltet hvor din hånds verdi møter dealers synlige kort.

For eksempel, har du 15 på hånden, mens dealer har 6 som synlig kort skal du stå, har dealer derimot 7 på hånden skal du trekke kort.

1 Blackjack strategi hard hånd

Soft hånd

Dersom du får en soft hånd, altså en hånd med en A og et annet kort er det andre trekk som gir optimal Blackjack strategi. Disse finner du i tabellen til høyre.

2 Blackjack strategi soft hånd myk hånd

Par

Når du spiller Blackjack kan du oppleve å få par på hånden. I disse tilfellene kan du spilte hånden. Men, det er ikke i alle tilfeller du bør splitte. I tabellen kan du se hvilke trekk du bør gjøre dersom du får par og ønsker å spille med optimal Blackjack strategi.

3 Blackjack strategi par